מאור                     Maor

אומנות יהודית                                    jewish art

בכל מגוון המוצרים ניתן לראות קו נקי חדשני ומודרני עם קריצה אל עבר העבר והמסורת עתיקת היומין של העם היהודי.

ניתן לראות כי פסי הציצית מאופיינים על גבי העבודות בחריצים הנראים.

החריצים שיוצרים מדרגות וסולמות הנלקחים מעולם הקבלה יוצרים אווירה מסתורית בינות למרווחים הללו.